Vysoké školy a univerzity v Košiciach

Na tejto stránke sa nachádza zoznam univerzít a vysokých škôl pôsobiacich v Košiciach, spolu s adresami ich sídiel a odkazmi na ich webové stránky.

Košice – univerzity

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF),

Komenského 73
web: http://www.uvlf.sk/

Katedry:

 • Anatómie, histológie a fyziológie
 • Biológie a genetiky
 • Chémie, biochémie a biofyziky
 • Epizootológie a parazitológie
 • Farmaceutickej technológie, lekárenstva a sociálnej farmácie
 • Farmakognózie a botaniky
 • Farmakológie a toxikológie
 • Hygieny a technológie potravín
 • Mikrobiológie a imunológie
 • Patologickej anatómie a patologickej fyziológie
 • Všeobecne vzdelávacích predmetov
 • Výživy, dietetiky a chovu zvierat
 • Životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Šrobárova 2
web: http://www.upjs.sk/

Fakulty:

 • Fakulta verejnej správy
 • Filozofická fakulta
 • Lekárska fakulta
 • Právnická fakulta
 • Prírodovedecká fakulta

Technická univerzita

Letná 9
web: http://www.tuke.sk/

Fakulty:

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta umení
 • Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • Hutnícka fakulta
 • Letecká fakulta
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta

Košice – vysoké školy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva
Kukučínova 17
web: http://www.vsbm.sk

Pozrite si aj: