Pamiatky, galérie a múzeá v Košiciach

Múzeá a galérie, ktoré sa nachádzajú v Košiciach, spolu so zoznamom najzaujímavejších historických objektov, ako sakrálnych, tak aj svetských.

Najvýznamnejšie historické pamiatky v Košiciach

pamiatky.gifHistória Košíc – hlavného mesta východu siaha až do obdobia paleolitu. Najzachovalejšie pamiatky, samozrejme, pochádzajú z posledných storočí. Sústredené sú na hlavnom námestí (Hlavná ulica) a v jeho blízkom okolí.

Pamiatky v KE - Dóm Sv. AžbetyNámestiu dominuje monumentálny Dóm svätej Alžbety, gotická katedrála s ktorej výstavbou sa začalo už v štrnástom storočí. Za prehliadku stojí okrem iného predovšetkým rozmerný hlavný oltár. Vedľa katedrály sa nachádza Kaplnka svätého Michala, postavená takisto v gotickom slohu v štrnástom storočí.

 

Z ďalších sakrálnych stavieb možno spomenúť Jezuitský kostol zo sedemnásteho storočia stojaci severnejšie od Dómu, na východnej strane námestia. Ešte o niečo severnejši stojí Františkánsky kostol, pôvodne gotický, postavený v štrnástom storočí. Západne od námestia, na Dominikánskom námestí sa nachádza Dominikánsky kostol a kláštor z trinásteho storočia.

Zo svetských stavieb si na Hlavnej ulici zaslúži pozornosť predovšetkým:

 • Urbanova veža – gotická zvonica zo štrnásteho storočia. Pred vchodom do nej je umiestnený pôvodný zvon Urban
 • eklektická budova Štátneho divadla postavené na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia
 • barokový Mariánsky stĺp – Immaculata z prvej polovice osemnásteho storočia, severne od divadla
 • Spievajúca fontána so zvonkohrou nachádzajúca sa v parku medzi Urbanovou vežou a divadlom
 • novobarokový Andrássyho palác z konca devätnásteho storočia, stojaci na mieste, kde sa Biela ulica pripája na Hlavnú
 • klasicistický Csáky – Dezőfiho palác, postavený začiatkom devätnásteho storočia, stojí oproti Andrássyho palácu
 • neskorogotický Levočský dom, stojaci pri Jezuitskom kostole
 • klasicistická Historická radnica, postavená v druhej polovici osemnásteho storočia, južnejšie od Levočského domu
 • Župný (stoličný) dom, v ktorom bol v roku 1945 vyhlásený Košický vládny program (v súčasnosti sa v ňom nachádzajú expozície Galérie), nachádza sa juhovýchodne od Dómu

Východne od námestia na konci krátkej uličky Pri Miklušovej väznici sa nachádza Miklušova väznica. Tvoria ju dva pôvodne gotické meštiacke domy. V účastnosti sa v budove nachádzajú expozície Východoslovenského múzea.

Pamiatky v KE - Jakabov palácNa východnom konci Mlynskej ulice stojí neogotický Jakabov palác s množstvom vežičiek, postavený koncom devätnásteho storočia.

Košice majú jeden veľmi cenný unikát – Košický zlatý poklad. Tvoria ho bezmála tri tisícky zlatých mincí a ďalšie zlaté predmety. Jeho expozícia je prístupná verejnosti v priestoroch Východoslovenského múzea.

Virtuálna prehliadka mesta

Vďaka službe Google Street View sa môžete z pohodlia domova poprechádzať ulicami Košíc. Začať môžete pohľadom na Divadlo (vľavo) a radnicu (vpravo).

Zväčšiť mapu

Košice – múzeá

muzeum.gifV meste je možné navštíviť nasledujúce muzeálne expozície:
Východoslovenské múzeum
Hviezdoslavova 3
http://www.vsmuzeum.sk/
Expozície:

 • Košický zlatý poklad (Námestie Maratónu mieru 2)
 • Miklušova väznica (Hrnčiarska 7)
 • Múzeum voskových figurín (Urbanova veža)

 

Podzemné archeologické múzeum Dolná brána
nachádza sa pod Hlavnou ulicou v južnej časti
http://www.bpmk.sk/cinnosti/dolna-brana-archeologia/

Slovenské technické múzeum
Hlavná 88
http://www.stm-ke.sk
Ďalšie expozície:

 • Múzeum letectva (Letisko Košice)

 

Múzeum Vojtecha Löfflera
Alžbetina 20
http://www.lofflermuzeum.sk/

Galérie v meste

galeria.gifMesto Košice majú nasledujúce výstavné priestory:
Východoslovenská galéria
Hlavná 27
Alžbetina 22
http://www.vsg.sk/

K13 – Košické kultúrne centrá
Výstavné priestory:
Hala umenia Košice / Kunsthalle (Rumanova 1)
Kasárne / Kulturpark (Kukučínova 2)
http://www.k13.sk/

Mihal Gallery
Pri prachárni 5 (Hotel MÚZA)
http://www.mihalgallery.sk/
(tvorba Andy Warhol)

Otváracie hodiny a vstupné nájdete na uvedených webových stránkach inštitúcií. Ak nemajú vlastné stránky, informácie nájdete na webovej stránke mesta.

Pamätihodnosti a kultúrne inštitúcie v okolí okresu Košice

Prešov – umenie a história – výstavné priestory, expozície a významné stavby
Trebišov – umenie a história – výstavné priestory, expozície a významné stavby

Pozrite si aj: