Nemocnice a polikliniky v Košiciach

Prehľad nemocníc, polikliník a zdravotných stredísk pôsobiacich v Košiciach, spolu s adresou a odkazom na ich webové stránky.

Košice – nemocnice

(fakultná) Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice (UNLP)

  • Trieda SNP 1
  • Rastislavova 43

web: http://www.fnlp.sk

Nemocnica Šaca
Lúčna 57
web: http://www.nemocnicasaca.sk

Letecká vojenská nemocnica
Murgašova 1
web: http://www.lvn.sk

Detská fakultná nemocnica Košice
Trieda SNP 1
web: http://www.dfnkosice.sk

Železničná nemocnica s poliklinikou
Masarykova 9
web: http://www.zzke.sk

Košice – polikliniky

Poliklinika ProCare
Jána Pavla II. 5 (sídlisko KVP)
web: http://www.procare.sk

Poliklinika Terasa
Toryská 1
web: http://www.poliklinikaterasa.sk

Poliklinika Medicínske centrum
Brigádnicka 2
web: http://www.mck-ke.sk

Poliklinika Klein & Gefferth
Mäsiarska 27
web: http://www.nestatnapoliklinika.sk

Poliklinika ERGOMED
Moldavská cesta 21/A
web: http://www.ergomed.sk

Pozrite si aj: