Pamiatky, galérie a múzeá v Bratislave

Prehľadný zoznam bratislavských múzeí a galérií. Podrobný prehľad najvýznamnejších historických a kultúrnych pamiatok v meste.

Najvýznamnejšie historické pamiatky v Bratislave

pamiatky.gifSlovenské hlavné mesto sa môže pochváliť veľmi bohatou históriou. Kultúrne a historické pamiatky sa v Bratislave nachádzajú predovšetkým Starom meste a blízkom okolí.

Dominantou mesta je Bratislavský hrad týčiaci sa na kopci nad mestom. História tohoto štvorvežového objektu s lichobežníkovým pôdorysom siaha až do jedenásteho storočia. Prešiel niekoľkými prestavbami v rôznych štýloch, od gotiky, cez renesanciu až po baroko.

Pamiatky v BA - Bratislavský hradOkrem hlavného hradného objektu si zvláštnu pozornosť určite zaslúži gotická Žigmundova brána. Medzi ďalšie vstupy do hradného areálu patria: Viedenská brána, Leopoldova brána a najmenšia Mikulášska brána.

V meste sa nachádza aj viacero palácov. Najvýznamnejším je Grassalkovičov palác nachádzajúci sa na severnej strane Hodžovho námestia. Pretože je sídlom prezidenta často sa označuje aj ako Prezidentský palác. Táto rokoková stavba vznikla v druhej polovici osemnásteho storočia. Za palácom sa nachádza francúzska Grassalkovičova záhrada.

Na juhovýchodnej strane Primaciálneho námestia stojí Primaciálny palác. Postavený bol koncom osemnásteho storočia a je jedinečným predstaviteľom klasicistického slohu. V paláci sa nachádzajú vzácne tapisérie zo sedemnásteho storočia.

Na neďalekom Františkánskom námestí stojí ďalší rokokový Mirbachov palác. Postavený bol v druhej polovici osemnásteho storočia. V súčasnosti sa v ňom nachádza expozícia Galérie mesta Bratislavy. Umelecké diela sú vystavované aj v Pálffyho paláci na Panskej ulici. Z ulice pomerne nenápadná budova ukrýva stopy dávnej minulosti siahajúce až do čias keltského osídlenia.

Za zmienku stoja aj rokokový Erdödyho palác na Ventúrskej z osemnásteho storočia, takisto rokokový Kutscherfeldov palác na Hlavnom námestí postavený v rovnakom období, Keglevichov palác na Panskej ulici, Zichyho palác na Ventúrskej, Eszterháziho palác na Námestí Ľudovíta Štúra, Palác Uhorskej kráľovskej komory na Michalskej ulici a ďalšie.

Medzi ďalšie architektonické objekty, ktoré neodmysliteľne patria k Bratislave patrí:

 • viac ako 50 metrov vysoká baroková Michalská brána na severnom konci Michalskej ulice zo štrnásteho storočia,
 • Úzky rokokový Dom U dobrého pastiera z osemnásteho storočia nachádzajúci sa pod hradom (Múzeum hodín)
 • Stará radnica na Primaciálnom námestí. Od trinásteho storočia, do ktorého siaha jej história sa na nej podpísali bezmála všetky architektonické slohy
 • Reduta medzi ulicami Palackého, Mostová a Medená, postavená začiatkom dvadsiateho storočia
 • Slovenské národné divadlo na severovýchodnom konci Hviezdoslavovho námestia, postavené koncom devätnásteho storočia

Z moderných stavieb nemožno nespomenúť Most SNP, postavený koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Reštaurácia i vyhliadková plošina nachádzajúce sa na vrchole pylóna mosta, necelých 100 metrov nad Dunajom umožňujú 360 stupňový panoramatický pohľad na mesto.

Výhľad na mesto ponúka ja Slavín – pamätník vojakom padlým počas druhej svetovej vojny. Keď sa vám nechce ísť pešo, odvezie vás na Slavín linka MHD – autobus číslo 147 z Hodžovho námestia (linka premáva každú hodinu a cesta trvá 11 minút).

Zo sakrálnych stavieb patrí medzi najvýznamnejšie v meste gotický Dóm Svätého Martina so štyrmi kaplnkami nachádzajúci sa na juhozápadnom okraji historického jadra. Na Klariskej ulici stojí rovnako gotický kostol a kláštor klarisiek, na Hurbanovom námestí barokový kostol trinitárov. Za návštevu stojí secesný Modrý kostolík (farský kostol svätej Alžbety) na ulici Bezručova.

Približne 10 kilometrov severozápadne od centra, nad miestom, kde sa vlieva rieka Morava do Dunaja sa na skale nachádza hrad Devín. Neprehliadnuteľná je Panenská veža postavená na skalnom brale. V Rusovciach sa našli pozostatky rímskeho vojenského tábora Gerulata.

Virtuálna prehliadka mesta

Vďaka službe Google Street View sa môžete z pohodlia domova poprechádzať ulicami Bratislavy. Začať môžete pohľadom na Prezidentský palác.

Zväčšiť mapu

Bratislava – múzeá

muzeum.gifV meste a okolí sa nachádzajú nasledujúce muzeálne expozície:

Múzeum mesta Bratislavy
http://www.muzeum.bratislava.sk/
Múzeá:

 • dejín mesta (Stará radnica, Primaciálne námestie 3)http://www.muzeum.bratislava.sk/
 •  (Apponyiho palác, Radničná 1)
 •   http://www.muzeum.bratislava.sk/(lekáreň U červeného raka, Michalská 26)
 • zbraní (Michalská 22)
 • hodín (dom U dobrého pastiera, Židovská 3)
 • Arthura Fleischmanna (Biela 6)
 • Janka Jesenského (Somolického 2)

 

Slovenské národné múzeum (SNM)
Vajanského nábrežie 2
http://www.snm.sk/
Múzeá:

 • prírodovedné (Vajanského nábrežie 2)
 • archeologické (Žižkova 12)
 • historické (Bratislavský hrad)
 • hudobné (Brämerova kúria, Žižkova 18)
 • kultúry Chorvátov na Slovensku (Istrijska 68)
 • kultúry karpatských Nemcov (Žižkova 14)
 • židovskej kultúry (Židovská 17)
 • kultúry Maďarov na Slovensku (Žižkova 18)

 

Múzeum obchodu, Obchod v múzeu
Biela 6
http://www.muzeumobchoduba.sk/

Múzeum polície Slovenskej republiky
Gunduličova 2
http://www.minv.sk/?muzeum-policie-slovenskej-republiky

Múzeum dopravy Bratislava (Slovenské technické múzeum)
Šancová 1/A
http://www.muzeumdopravy.com/

Galérie v meste

galeria.gifMesto Bratislava má nasledujúce výstavné priestory:
Slovenská národná galéria
Námestie Ľudovíta Štúra 4 (Esterházyho palác)
http://www.sng.sk

Galéria mesta Bratislavy
http://www.gmb.sk
Expozície:

 • Františkánske nám. 11 (Mirbachov palác)
 • Panská 19 (Pálffyho palác)

 

Danubiana Meulensteen Art Museum
Čunovo
http://danubiana.eu/

BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Panská41
http://www.bibiana.sk/

design factory
Bottova 2
http://www.designfactory.sk/

Sklárska galéria DIVYD
Klobučnícka 2
http://www.divyd.sk/

Galéria Nedbalka
Nedbalova ulica 17
http://nedbalka.sk/

Galéria NOVA
Baštová 2
http://www.galeria-nova.sk/

GUBA
Galvaniho 7, 15, 17
http://www.guba.sk/

Galéria HIT
Hviezdoslavovo námestie 18
http://www.galeriahit.com

Otváracie hodiny a vstupné nájdete na uvedených webových stránkach inštitúcií. Ak nemajú vlastné stránky, informácie nájdete na webovej stránke mesta.

Pamätihodnosti a kultúrne inštitúcie v okolí okresu Bratislava

Pezinok – umenie a história – výstavné priestory, expozície a významné stavby
Senec – umenie a história – výstavné priestory, expozície a významné stavby
Malacky – umenie a história – výstavné priestory, expozície a významné stavby

Pozrite si aj: