Nemocnice a polikliniky v Bratislave

Zoznam nemocníc, polikliník a zdravotných stredísk pôsobiacich v Bratislave, spolu s adresou a odkazom na ich webové stránky.

Nemocnice Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava

web: http://fnspba.sk

  • Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5 (Kramáre)
  • Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6
  • Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11 (Petržalka)
  • Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13
  • ŠGN Podunajské Biskupice, Krajinská 91

Nemocnice Svätého Michala
web: http://www.nsmas.sk

  • Cesta na Červený most 1
  • Cintorínska 16
  • Pribinova 2
  • Námestie Alexandra Dubčeka 1

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Limbová 1
web: http://www.dfnsp.sk/

Národný onkologický ústav
Klenová 1 (Kramáre)
web: http://www.nou.sk

Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10
web: http://www.ousa.sk/

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní Bratia
Námestie SNP 10
web: http://www.milosrdni.eu/

Polikliniky v Bratislave

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
web: http://poliklinikakv.sk/

Poliklinika pre deti, dorast a dospelých NEXT
Vajnorská 40
web: http://www.poliklinika-vajnorska.sk/

Ružinovská poliklinika
Ružinovská 10
web: http://www.ruzinovskapoliklinika.sk/

Poliklinika PRO BIOS
Ružová dolina 21
web: http://www.probios.sk/

Železničná nemocnica a poliklinika (ŽNaP)
Šancová 110
web: http://www.znap.sk

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku (ŠNOP)
Záhradnícka 42
web: http://www.snop.sk/

Poliklinika Central
Jelačičova 7
web: ttp://www.procare.sk/individualni-klienti/poliklinika-procare/poliklinika-central/

Poliklinika Betliarska
Betliarska ulica 3776/17 (Petržalka)
web: http://www.procare.sk/individualni-klienti/poliklinika-procare/procare-betliarska/

Poliklinika Mýtna
Mýtna 5
web: http://www.poliklinikamytna.sk/

Poliklinika cudzokrajných chorôb
Americké námestie 3
web: http://www.cudzokrajne.sk/

Poliklinika Radlinského
Radlinského 27
web: http://www.falck.sk/individualni-klienti/polikliniky/poliklinika-radlinskeho/

Poliklinika J. Jonáša
J. Jonáša 1
web: http://www.falck.sk/individualni-klienti/polikliniky/poliklinika-jana-jonasa/

Poliklinika Šustekova
Šustekova 2 (Petržalka)
web: http://www.sustekova.sk/

Zdravotné stredisko Paracelsus
M. S. Trnavského 8
web: http://www.zsparacelsus.sk/

Pozrite si aj: