Pracovné agentúry Komárno – zoznam

Uchádzačom o zamestnanie ponúka v Komárne svoje služby viacero pracovných agentúr, ktoré okrem sprostredkovania práce poskytujú aj personálne poradenstvo a personálny lízing. Okrem trvalého pracovného pomeru je cez ne možné získať aj brigádu.

Zoznam pracovných agentúr v Komárne

HR Consulting International, s.r.o.
Župná 1147
945 01 Komárno
www.hrci.sk

INDEX NOSLUŠ s.r.o.
Záhradnícka 10
945 01 Komárno
www.indexnoslus.sk
Agentúra okrem trvalého zamestnania ponúka aj krátkodobé a dlhodobé brigády.

Proact People Slovensko s.r.o.
Jókaiho 39
945 01 Komárno
www.proactpeople.sk

RANI Slovakia s.r.o.
ul. Eötvösa 10
www.ranijob.sk

www.brigadnici.sk, spol.s r.o.
Jókaiho 39
www.brigadnici.sk
Agentúra orientovaná na sprostredkovanie krátkodobých a dlhodobých brigád.

Spoločnosti v okrese:

BHA MONTAGEN SERVICE s.r.o.
Hviezdoslavova 387/23
946 51 Nesvady
www.bha-group.eu

Personálne agentúry v okolí okresu Komárno

Personálne spoločnosti v Dunajskej Strede – sprostredkovanie zamestnania alebo brigády
Personálne spoločnosti v Šali – sprostredkovanie zamestnania alebo brigády
Personálne spoločnosti v Nových Zámkoch – sprostredkovanie zamestnania alebo brigády
Personálne spoločnosti v Leviciach – sprostredkovanie zamestnania alebo brigády
Personálne spoločnosti v Galante – sprostredkovanie zamestnania alebo brigády

Personálne spoločnosti v Nitre – sprostredkovanie zamestnania alebo brigády

Pozrite si aj: