Banská Bystrica – PSČ, ŠPZ, počet obyvateľov atď.

mesto-banska-bystrica.gifZákladné, užitočné informácie týkajúce sa krajského mesta banskobystrického kraja na jednom mieste.

Banská Bystrica PSČ (poštové smerovacie číslo)

Pošta - PSČSmerové číslo hlavnej pošty v Banskej Bystrici: 974 01 (aj Podlavice)
PSČ pre ďalšie pošty: 974 04 (Fončorda), 974 05 (Radvaň), 974 09, 974 11 (Sásová, Rudlová)

Telefónne smerovacie číslo (UTO) predvoľba

TelefónBanská Bystrica má telefónnu predvoľbu: 048
Táto predvoľba platí aj pre okres Brezno.

Ďalšie mestá a obce u ktorých je potrebné použiť predvoľbu 048.

ŠPZ pre banskobystrický okres

Štátna poznávacia značka – ŠPZ (EČV) vozidiel banskobystrického okresu: BB, BC
spz-ecv-banska-bystrica-bb.gifspz-ecv-banska-bystrica-bc.gif

Ďalšie info: obyvateľstvo, rieka, nemocnica, …

Kraj: Banskobystrický

Aká rieka preteká cez Banskú Bystricu: Hron

Oficiálna webová stránka mesta: http://banskabystrica.sk/

Nemocnice:  Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta (web: http://www.fnspfdr.sk/ ), Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (web: http://www.dfnbb.sk/)

Vysoké školy a univerzity v BB: Akadémia umení (web: http://www.aku.sk/), Univerzita Mateja Bela (web: http://www.umb.sk)

Mestské časti: Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková, Uľanka

Počet obyvateľov: približne 80 000
Presný údaj pre aktuálny rok nájdete na stránke štatistického úradu
banska-bystrica-pocet-obyvatelov.gif

Najväčšie podniky a firmy v Banskej Bystrici

Medzi najvýznamnejšie a najväčšie firmy v meste Banská Bystrica patria: Doka Drevo, Lesy SR, Roco – Slovakia

V blízkom okolí sú to potom podniky: Biotika a Evonik Fermas (Slovenská Ľupča), Küster – automobilová technika (Vlkanová), SHP Group (Harmanec)

Podrobná mapa mesta – centrum a ulice

Mapa Banskej Bystrice centra mesta s ulicami.

Zväčšiť mapu

Úrady a inštitúcie v meste

 • Daňové riaditeľstvo Slovenskej Republiky
 • Daňový úrad
 • Krajská prokuratúra
 • Krajský pamiatkový úrad
 • Krajský súd
 • Krajský stavebný úrad
 • Krajský úrad životného prostredia
 • Matričný úrad
 • Mestský úrad
 • Notársky úrad
 • Obvodný lesný úrad
 • Obvodný pozemkový úrad
 • Obvodný úrad
 • Obvodný úrad životného prostredia
 • Okresný súd
 • Okresná prokuratúra
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 • Správa katastra
 • Sociálna poisťovňa
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Okres BB

okres-banska-bystrica.gifĎalšie mestá:
Susedné okresy: Susedmi banskobystrického okresu sú na východe okres Brezno, na juhu okres Zvolen, na juhozápade Žiar nad Hronom, na západe Turčianske Teplice, na severozápade Martin a na severe okres Ružomberok. Posledné tri okresy patria do žilinského kraja.

Dôležité informácie o mestách v okolí okresu Banská Bystrica

Smerové číslo, EČV, úrady … vo Zvolene – všetky užitočné informácie o meste
Smerové číslo, EČV, úrady … v Žiari nad Hronom – všetky užitočné informácie o meste
Smerové číslo, EČV, úrady … v Brezne – všetky užitočné informácie o meste
Smerové číslo, EČV, úrady … v Martine – všetky užitočné informácie o meste
Smerové číslo, EČV, úrady … v Ružomberku – všetky užitočné informácie o meste
Smerové číslo, EČV, úrady … v Turčianskych Tepliciach – všetky užitočné informácie o meste

Pozrite si aj: