Gelnica – PSČ, ŠPZ, počet obyvateľov atď.

Ak hľadáte PSČ, EČ alebo ďalšie základné informácie týkajúce sa Gelnice, nájdete ich na tejto stránke. Nájdete tu napríklad aj telefónnu predvoľbu, úrady sídliace v meste, informácie o počte obyvateľov a pod.

Gelnica PSČ (poštové smerovacie číslo)

Pošta - PSČSmerové číslo hlavnej pošty v Gelnici: 056 01

Telefónne smerovacie číslo (UTO) predvoľba

TelefónGelnica má telefónnu predvoľbu: 053
Táto telefonická predvoľba platí aj pre okres Levoča a Spišská Nová Ves, ktoré sú súčasťou rovnakej regionálnej oblasti.

Ďalšie mestá a obce u ktorých je potrebné použiť predvoľbu 053.

ŠPZ pre gelnický okres

spz-gelnicaŠtátna poznávacia značka – ŠPZ (EČV) vozidiel gelnického okresu: GL

Ďalšie info: obyvateľstvo, rieka, nemocnica, …

Oficiálna webová stránka mesta: http://www.gelnica.sk/

Kraj: Košický

Aká rieka preteká cez Gelnicu: Hnilec

Nemocnica: Všeobecná nemocnica Gelnica, Nemocničná 33 (web: http://www.nemocnicagelnica.sk/)

Počet obyvateľov: približne 6 000
Presný údaj pre aktuálny rok nájdete na stránke štatistického úradu.
Mestá s podobným počtom obyvateľov:

gelnica-pocet-obyvatelov.gif

Najväčšie podniky a firmy v Gelnici

Spomedzi významných podnikov v okrese Gelnica možno spomenúť firmy: ŽP Prako, Prakovská oceliarska spoločnosť, Prakon a Railway Casted Components v obci Prakovce.

Podrobná mapa mesta – centrum a ulice

Mapa Gelnice centra mesta s ulicami. (Priblížiť a vzdialiť mapu môžete tlačidlami „+“ a „-“ v ľavom hornom rohu. Presúvať sa po mape môžete okrem šípok aj „chytením“ a posúvaním mapy)


Zväčšiť mapu

Úrady a inštitúcie v meste

  • Daňový úrad Košice – kontaktné miesto
  • Matričný úrad
  • Mestský úrad
  • Obvodný lesný úrad
  • Pracovisko obvodného úradu
  • Stále pracovisko obvodného úradu životného prostredia
  • Správa katastra
  • Úsek sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti (ÚPSVaR)
  • Sociálna poisťovňa

Okres GL

okres-gelnica.gifĎalšie mestá:
Susedné okresy: S gelnickým okresom susedia nasledujúce okresy: Košice-okolie na juhovýchode,
Rožňava na juhozápade a Spišská Nová Ves na severe. Na severovýchode susedí s okresom
Prešov, ktorý už patrí do samostatného, prešovského kraja.

Dôležité informácie o mestách v okolí okresu Gelnica

Smerové číslo, EČV, úrady … v Prešove – všetky užitočné informácie o meste
Smerové číslo, EČV, úrady … v Spišskej Novej Vsi – všetky užitočné informácie o meste
Smerové číslo, EČV, úrady … v Rožňave – všetky užitočné informácie o meste

Smerové číslo, EČV, úrady … v Košiciach – všetky užitočné informácie o meste

Pozrite si aj: