Telefónna predvoľba 02

Predvoľba 02 sa je platná pre volania na čísla pevnej linky v celej regionálnej oblasti Bratislava.

Read more

Telefónna predvoľba 031

Regionálnu oblasť Dunajská Streda, v ktorej sa používa pre volania na pevnú linku predvoľba 031.

Read more

Telefónna predvoľba 032

Telefonická predvoľba 032 je platná pre volania na čísla pevnej linky v regionálnej oblasti Trenčín. Používa sa pre:

Read more

Telefónna predvoľba 033

Predvoľba 033 sa používa v celej regionálnej oblasti Trnava pre volania na pevnú linku. Platí pre:

Read more

Telefónna predvoľba 034

Telefónná predvoľba 034 sa používa pre čísla pevnej linky v celej regionálnej oblasti Senica. Platí pre:

Read more

Telefónna predvoľba 035

Pre Nové Zámky a celú regionálnu oblasť sa pri volaniach na pevnú linku používa telefonická predvoľba 035. Regionálnu oblasť tvorí:

Read more

Telefónna predvoľba 036

Telefónna predvoľba 036, ktorá sa používa pri volaniach na pevnú linku bola pridelená regionálnej oblasti Levice. Jej súčasťou sú:

Read more

Telefónna predvoľba 037

Telefónna predvoľba 037 platí pre celú regionálnu oblasť Nitra pre volania na pevnú linku. Platí pre:

Read more

Telefónna predvoľba 038

Na volania na pevné linky v regionálnej oblasti Topoľčany sa používa telefonická predvoľba 038. Tvorí ju:

Read more

Telefónna predvoľba 041

Telefonická predvoľba 041 sa používa pre volania na pevnú linku v celej regionálnej oblasti Žilina. Platí pre:

Read more

Telefónna predvoľba 042

Tel. predvoľba 041 je používaná na telefonovanie na pevnú linku v regionálnej oblasti Považská Bystrica. Platí pre:

Read more

Telefónna predvoľba 043

Telefonická predvoľba 043 používaná pri volaní na pevnú linku platí pre regionálnu oblasť Martin. Tvorí ju:

Read more

Telefónna predvoľba 044

Predvoľba 044 sa používa na volania na pevnú linku na čísla v regionálnej oblasti Liptovský Mikuláš. Jej súčasťou sú:

Read more

Telefónna predvoľba 045

Pre volania na pevnú linku v regionálnej oblasti Zvolen sa používa tel. predvoľba 045. Túto oblasť tvoria:

Read more

Telefónna predvoľba 046

Pre volania na čísla pevnej linky v okrese Prievidza sa používa telefonická predvoľba 046. Okres tvorí regionálnu oblasť.

Read more

Telefónna predvoľba 047

Telefónna predvoľba 047 platí pri volaní na čísla pevných liniek regionálnej oblasti Lučenec. Platí pre:

Read more

Telefónna predvoľba 048

Tel. predvoľba 048 sa používa pri telefonovaní na pevnú linku v regionálnej oblasti Banská Bystrica. Tvoria ju:

Read more

Telefónna predvoľba 051

Tel. predvoľba 051 patrí regionálnej oblasti Prešov. Používa sa pre telefonovanie na pevné linky v týchto oblastiach:

Read more

Telefónna predvoľba 052

Telefonická predvoľba 052 platí pre volania na telefónne čísla pevných liniek v regionálnej oblasti Poprad. Do popradskej regionálnej oblasti patrí:

Read more

Telefónna predvoľba 053

Pre volania na pevnú linku regionálnej oblasti Spišská Nová Ves sa používa telefonická predvoľba 053. Oblasť tvoria:

Read more

Telefónna predvoľba 054

Pri telefonovaní na pevné linky v regionálnej oblasti Bardejov sa používa tel. predvoľba 054. Túto regionálnu oblasť tvorí:

Read more

Telefónna predvoľba 055

Tel. predvoľba 055 platí pre regionálnu oblasť Košice a používa sa na telefonovanie na čísla pevných liniek. Regionálnu oblasť tvoria:

Read more

Telefónna predvoľba 056

Telefónna predvoľba 056 platí pre celú regionálnu oblasť Michalovce.
Používa sa pre volania na pevnú linku a platí pre:

Read more

Telefónna predvoľba 057

Telefonická predvoľba 057 je používaná na volania na čísla pevných liniek v celej regionálnej oblasti Humenné. Tvoria ju:

Read more

Telefónna predvoľba 058

Tel. predvoľba 058 platí pre pre volania na na telefónne čísla pevných liniek v regionálnej oblasti Rožňava. Platí pre:

Read more