Predvoľba Slovensko + počet obyvateľov a ďalšie info

Na tejto stránke nájdete základné praktické informácie  a čísla týkajúce sa Slovenska.

Slovensko – praktické info

Rozloha: 49 030 kilometrov štvorcových (približne polovica Maďarska, alebo dve tretiny Česka)
Počet obyvateľov: 5 400 000 (zaokrúhlené na stotisíce)

Read more