Aktuálne a pravidelné akcie a podujatia v Žiari nad Hronom

Kalendár pravidelných spoločenských a kultúrnych podujatí v Žiari nad Hronom a kalendár najbližších akcií organizovaných v meste.

Žiar nad Hronom spoločenské a kultúrne podujatia a akcie

)

V meste a blízkom okolí sa pravidelne konajú nasledujúce akcie a podujatia:

 • Bál žiarčanov (január)Fašiangová veselica a pochovávanie basy (február)
 • Filmový festival zameraný na vážne spoločenské problémy – Jeden svet (apríl)
 • Stavanie mája – Skoromáj (apríl)
 • Žiarsky Deň detí, zdravia a športu (máj/jún)
 • Žiarskeho leto (jún-august)
 • Mestský hudobný festival – City Fest ZH (august)
 • Šášovské hradné hry – Šášovské Podhradie(august)
 • Hudobný festival – Sitňan fest (október)
 • Žiarsky jarmok (október)
 • Filmový festival outdoorových filmov – Expedičná kamera (november)
 • Mikuláš (december)
 • Multižánrový festival – Vianočka (december)

)

Aktuálne akcie v meste – program

Program podujatí na dnes, na víkend, prípadne na celý mesiac dopredu. Kalendár predstavení kina, divadla, koncertov, výstav a vernisáží v galérii a múzeu.

Program kultúrnych podujatí nájdete na webovej stránke mesta.

Kam za kultúrou a zábavou v okolí okresu Žiar nad Hronom

Banská Bystrica – program kultúrnych podujatí – koncerty, kiná, divadlá, trhy …
Prievidza – program kultúrnych podujatí – koncerty, kiná, divadlá, trhy …
Zvolen – program kultúrnych podujatí – koncerty, kiná, divadlá, trhy …
Žarnovica – program kultúrnych podujatí – koncerty, kiná, divadlá, trhy …
Banská Štiavnica – program kultúrnych podujatí – koncerty, kiná, divadlá, trhy …
Turčianske Teplice – program kultúrnych podujatí – koncerty, kiná, divadlá, trhy …

Pozrite si aj: